دسته بندی: گزارش تصویری

گزارش تصویری آموزش آشپزی در تبریز

شروع دوره آموزش آشپزی و شیرینی پزی سپیدار

تصاویر دوره آموزشی  و نتایج و نمونه کارهای کار آموزان دوره شیرینی پزی آموزشگاه سپیدار  که در سوم آذر ماه 98 برگزار شده است  .